مشاهده همه 12 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36
تیتانیوم دی اکسید
بستن

تیتان چین R5566 | تیتانیوم دی اکسید R5566 چینی

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان چين R5566

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید R5566 - تیتانیوم دی اکسید R5566- اکسید تیتانیوم --دی اکسید تیتانیوم گرید 5566

عنوان انگلیسی : Titanium Dioxide Pangang

تولید کننده: چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

درجه : R5566

دانلود : آنالیز تيتان چين R5566

داغ
تیتان r 996 یا تیتان لومون گرید R-996
بستن

تیتان لومون R 996

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان لومون R996

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید R996، اکسید تیتانیوم، دی اکسید تیتانیوم گرید R996، تیتان r 996

عنوان انگلیسی : Titan Lomon R996

تولید کننده :  لومون، چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : R996

دانلود : آنالیز تيتان لومون R996

پودر تيتان 699 BLR چین
بستن

تیتان 699 هنان BLR | تیتانیوم دی اکسید 699

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان 699 هنان BLR

عنوان انگلیسی : Titan 699 Henan BLR

نام های دیگر : دی اسکید تیتانیوم ، تیتانیوم دی اکسید

تولیدکننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : 699

پودر تيتان R838 چینی
بستن

تیتان R838 | تیتانیوم دی اکسید R838

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان R838

عنوان انگلیسی : Titan R838

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکسید ، دی اسکید تیتانیوم

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه ۲۵ کیلوگرمی

درجه : R838

دانلود : آنالیز تيتان R838

تیتان R 878 چین
بستن

تیتان R878 | تیتانیوم دی اکسید R878

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان R878

عنوان انگلیسی : Titan R878

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکسید ، دی اسکید تیتانیوم

تولیدکننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : R878

دانلود : آنالیز تيتان R878

تيتان sr-236 چین
بستن

تیتان sr-236 | تیتانیوم دی اکسید sr-236 چینی

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان sr-236

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید SR236 - تیتانیوم دی اکسید SR236- اکسید تیتانیوم SR236

عنوان انگلیسی : Titan sr-236

تولیدکننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : SR-236

دانلود : آنالیز تيتان sr-236

تيتان Theta3 چين
بستن

تیتان Theta3 چین | تیتانیوم دی اکسید Theta3

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان Theta3 چين

عنوان انگلیسی : Titan Theta3 – China

نام های دیگر : دی اسکید تیتانیوم ، تیتانیوم دی اکسید

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بسته 25 کیلوگرم

درجه : Theta3

دانلود : آنالیز تيتان Theta3 چين

تیتان R980 ژاپن
بستن

تیتان ایشی هارا R980 | تیتانیوم دی اکسید R980

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان ايشي هارا R980

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید R980 - تیتانیوم دی اکسید R980- اکسید تیتانیوم R980

عنوان انگلیسی : R980 Titanium Dioxide Ishihara

تولید کننده : ایشی هارا ژاپن

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 25 کیلوگرمی

درجه : R980

دانلود : آنالیز تيتان ايشي هارا R980

تیتان R105 آمریکا
بستن

تیتان دوپونت R105 | تیتانیوم دی اکسید R105

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان دوپونت R105

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید R105 - تیتانیوم دی اکسید R105- اکسید تیتانیوم R105

عنوان انگلیسی : Titan DuPont R105

تولید کننده : دوپونت، آمریکا

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : Ti-Pure R-105

دانلود : آنالیز تيتان دوپونت R105

پودر تیتان R900 دوپونت
بستن

تیتان دوپونت R900 | تیتانیوم دی اکسید R900

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان دوپونت R900 

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید R900 - تیتانیوم دی اکسید R900- اکسید تیتانیوم R900

عنوان انگلیسی : Titan DuPont R900

تولید کننده : دوپونت، آمریکا

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : Ti-Pure R-900

دانلود : آنالیز تيتان دوپونت R900 

پودر تيتان 2220 آلمان
بستن

تیتان کرونوس 2220 | تیتانیوم دی اکسید 2220

تماس بگیرید

نام محصول : تيتان کرونوس 2220

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکساید 2220 - تیتانیوم دی اکسید 2220- اکسید تیتانیوم 2220

عنوان انگلیسی : Titan Kronos 2220

تولید کننده : کرونوس، آلمان

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : 2220

دانلود : آنالیز تيتان کرونوس 2220

تیتان (تیتانیوم دی اکسید) چین R760
بستن

تیتان چین R760 | تیتانیوم دی اکسید R760

تماس بگیرید

نام محصول : تیتان چین R760

عنوان انگلیسی : China Titan R760

نام های دیگر : تیتانیوم دی اکسید ، دی اسکید تیتانیوم

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : R760

دانلود : آنالیز تیتان چین R760