نمایش یک نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36
داغ
سیکلوهگزانون UN تایوان
بستن

سیکلوهگزانون UN تایوان | سایکلوهگزانون

تماس بگیرید

نام محصول : سيکلوهگزانون

عنوان انگلیسی:  (Cyclohexanone (CYC

نام های دیگر : سایکلوهگزانون | ریتاردر

تولید کننده : تایوان

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 190 کیلوگرمی

درجه : CYC

دانلود : آنالیز سيکلوهگزانون