افزودنی‌ها یا پرکننده ها به مقدار خیلی کم  و به منظور خاصی به رنگ افزوده شده و در خصلت رنگ هیچ تاثیری نداشته و فقط توجیه اقتصادی دارند. در صورت استفاده درست از افزودنی‌ها در فرمولاسیون رنگ، فرمول نویس رنگ می تواند بدون هیچگونه افزایش در قیمت یا حتی با کاهش دادن آن، بدون کاهش در کیفیت، رنگی با بالاترین کیفیت را تولید نماید.
در ادامه برخی از پرکاربردترین افزوندنی‌ها را به شما معرفی می‌کنیم ؛

بنتون کت ژل 340 چین
اروزیل فسیل 200 چین
ضد رویه مکو هند
پلی وینیل الکل 2488

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36
داغ
پودر اروزیل فسیل 200 چین
بستن

اروزیل فسیل 200 چین

تماس بگیرید

نام محصول : اروزيل فسیل 200 چين

عنوان انگلیسی : Fumed Silica Aerosil

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 10 کیلوگرم

درجه : Fumed Silica 200

دانلود : آنالیز اروزيل فسیل 200 چين

بنتون Coat Gel240 چين
بستن

بنتون Coat Gel 340 چین

تماس بگیرید

نام محصول : بنتون Coat Gel 340 چين

عنوان انگلیسی : Benton Coat Gel 340 China

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرم

درجه : بنتون 340

دانلود : آنالیز بنتون Coat Gel 340 چين

Polyvinyl Alcohol 2488
بستن

پلی وینیل الکل 2488 چین

تماس بگیرید

نام محصول : پلی وينيل الکل PVA) BP24)

عنوان انگلیسی :Chinese Polyvinyl Alcohol 2488 (PVA)

تولید کننده : تایوان

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی

درجه : BP24

دانلود : آنالیز پلي وينيل الکل PVA) BP24)

متیل اتیل کتوکسیم هندی
بستن

ضد رویه مکو هندی | متیل اتیل کتوکسیم

تماس بگیرید

نام محصول : ضد رویه هندی

عنوان انگلیسی : India Methyl Ethyl Ketoxime

نام های دیگر : متیل اتیل کتوکسیم

تولید کننده : هندی

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

دانلود : آنالیز ضد رویه هندی

DOP اکيانگ
بستن

آکیانگ dop

تماس بگیرید

نام محصول : آکیانگ dop

نام دیگر : دی اکتیل فتالات

عنوان انگلیسی : Dioctyl Phthalate

تولید کننده : آکیانگ، کره

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 200 کیلوگرمی

درجه : MCE

دانلود : آنالیز آکیانگ dop

اوکا OK412 دگوسا آلمان یا مات کننده بر پایه سیلیکا
بستن

اوکا OK412 دگوسا آلمان

تماس بگیرید

نام محصول : اوکا OK412 دگوسا آلمان

عنوان انگلیسی : ACEMATT OK 412

تولید کننده : آلمان

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 15 کیلوگرمی

درجه : OK 412

دانلود : آنالیز اوکا OK412 دگوسا آلمان

پلی ونیل الکل
بستن

پلی وینیل الکل کواری ژاپن

تماس بگیرید

نام محصول : پلي وینيل الکل کواری ژاپن

عنوان انگلیسی : Japan Quarry Polyvinyl Alcohol

تولید کننده : ژاپن

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 25 کیلوگرمی

درجه : PVA

پلی وینیل الکل 24 چین
بستن

پلی وینیل الکل BP24 چین

تماس بگیرید

نام محصول : پلی وينيل الکل BP24 چين

عنوان انگلیسی : Polyvinyl alcohol BP24 China

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی

درجه : BP24

دانلود : آنالیز پلي ونيل الکل BP24 چين

پلی ونیل JP20 ژاپن
بستن

پلی وینیل الکل JP20

تماس بگیرید

نام محصول : پلی وينيل الکل JP20

عنوان انگلیسی : Polyvinyl alcohol JP20

تولیدکننده : ژاپن

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی

درجه : JP20

دانلود : آنالیز پلي ونيل الکل JP20

پلي ونيل JP24 ژاپن
بستن

پلی وینیل الکل JP24

تماس بگیرید

نام محصول : پلی وينيل الکل JP24

عنوان انگلیسی : Polyvinyl alcohol JP24

تولیدکننده : ژاپن

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی

درجه : JP24

دانلود : آنالیز پلي ونيل الکل JP24

پلی وینیل الکل bp20 چین
بستن

پلی وینیل الکل PVA) BP20)

تماس بگیرید

نام محصول : پلی وينيل الکل PVA) BP20)

عنوان انگلیسی : Polyvinyl alcohol PVA BP20

تولید کننده : تایوان

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی

درجه : BP20

دانلود : آنالیز پلي وينيل الکلPVA) BP20)

پلي وينيل الکل PVA) BP24)
بستن

پلی وینیل الکل PVA) BP24)

تماس بگیرید

نام محصول : پلی وينيل الکل PVA) BP24)

عنوان انگلیسی : (Polyvinyl Alcohol (PVA

تولید کننده : تایوان

فرم شیمیایی : پودر

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه 20 کیلوگرمی

درجه : BP24

دانلود : آنالیز پلي وينيل الکل PVA) BP24)