الکل ها و اترها هر دو گونه ای از ترکیبات آلی هستند که هر دو به سه نوع اول ، دوم و سوم تقسیم می شوند و به هر نسبیتی در آب قادر هستند که حل شوند. در ادامه به صورت جزئی به معرفی الکل ها و اترها به صورت مجزا می پردازیم.

الکل ها یا نام دیگر آن ها، آلکانول ها، مواد بسیار مفیدی هستند که کاربردهای فراوانی در صنعت و زندگی روزمره دارند. الکل ها دارای گروه عاملی هیدروکسید (OH) می باشند و میتوان گفت که ساختار آن ها به صورت R-OH می باشد که R نشان دهنده گروه آلکیل یا آلکیل استخلاف شده می باشد. در واقع الکل ها نوعی از هیدروکربن ها هستند که زنجیره آن ها می تواند باز یا حلقه ای باشد و در آن ها یک یا چند گروه عاملی هیدروکسید وجود داشته و ممکن است در زنجیره آن ها هالوژن ها وجود داشته باشند.

فرمول کلی، الکل هایی را که m گروه هیدروکسید یا OH دارند را به صورت CnH2n+2Om نشان می دهند. در واقع اضافه شدن گروه عامل هیدروکسید به ترکیب الکل ها در تعداد هیدروژن ها تاثیری نمی گذارد و فقط تعداد اکسیژن ها را به تعداد هیدروکسید افزوده شده، می افزاید.

اترها گونه ای از ترکیبات آلی هستند که از اتصال دو گروه آلکیل یا آروماتیک به اکسیژن به وجود می آیند. ساختار عمومی اترها را می توان به صورت R-O-R’ نمایش داد که R و R’ می توانند هر دو یک گروه آلکیل یا هر دو یک گروه آروماتیک یا یکی آلکیل و دیگری آروماتیک باشند. اگر دو گروه متصل به اکسیژن با یکدیگر برابر باشند اتر از نوع اتر متقارن است و اگر متفاوت باشند اتر نامتقارن است.
خرید ایزوپروپیل الکل

مشاهده همه 9 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36
داغ
ایزوپروپیل الکل
بستن

ایزوپروپیل الکل (IPA) کومهو 99.9 %

110,000 هزار تومان

نام محصول : ايزوپروپيل الکل (IPA) کومهو 99.9 %

عنوان انگلیسی : Isopropyl Alcohol (IPA)  99%

تولید کننده : ال جی

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 160 کیلوگرمی

درصد خلوص: 99.9%

دانلود : آنالیز ايزوپروپيل الکل (IPA) کومهو 99 %

استون صنعتی
بستن

استون صنعتی ایرانی

تماس بگیرید

نام محصول : استون صنعتي ايراني

عنوان انگلیسی : Iranian Industrial Stone

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 160 کیلوگرمی

درجه : 99/5

بوتيل گلايکول هانونگ کره
بستن

بوتیل گلایکول هانونگ کره | بوتیل گلیکول کره ای

تماس بگیرید

نام محصول : بوتيل گلايکول هانونگ کره

عنوان انگلیسی : (Butyl Glycol (BG

تولید کننده : کره

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 180 کیلوگرمی

دانلود : آنالیز بوتيل گلايکول هانونگ کره

ضد یخ مارون
بستن

ضد یخ مارون

تماس بگیرید

نام محصول : ضد یخ مارون

عنوان انگلیسی : Maroon antifreeze

تولید کننده : پتروشیمی مارون، ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 220 کیلوگرمی

دانلود : آنالیز ضد یخ مارون

ضدیخ شازند - ایرانی
بستن

ضدیخ شازند اراک

تماس بگیرید

نام محصول : ضدیخ شازند اراک

عنوان انگلیسی : Antiquarian Shazand Arak

تولید کننده : پتروشیمی شازند اراک، ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 230 کیلوگرمی

درجه : MEG

دانلود : آنالیز ضدیخ شازند اراک

گلیسیرین یا گلیسرول مایعی غلیظ
بستن

گلیسیرین

تماس بگیرید

نام محصول : گلیسیرین

عنوان انگلیسی : Glycerin

تولید کننده : ایران - کره - مالزی

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

دانلود : آنالیز گلیسیرین

مونوپروپیلن گلیکول (MPG) و یا پروپیلن گلیکول
بستن

مونوپروپیلن گلیکول (MPG)

تماس بگیرید

نام محصول : مونوپروپیلن گلیکول (MPG)

عنوان انگلیسی : (Mono Propylene Glycol (MPG

تولیدکننده : چین

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه :  Industrial

دانلود : آنالیز مونوپروپیلن گلیکول (MPG)

نرمال بوتانول پتروکم مایع
بستن

نرمال بوتانول پتروکم

تماس بگیرید

نام محصول : نرمال بوتانول پتروکم

نام های دیگر : بوتیل الکل، پروپیل کاربونیل، هیدروکسی بوتان، الکل بوتیریک.

عنوان انگلیسی : Normal butanol petroleum

تولید کننده : چین

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

دانلود : آنالیز نرمال بوتانول پتروکم

ایزوپروپیل الکل (IPA) ال جی 99.9 %

تماس بگیرید

نام محصول : ايزوپروپيل الکل (IPA) ال جی 99.9 %

عنوان انگلیسی : Isopropyl Alcohol (IPA) LG 99%

تولید کننده : ال جی

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 160 کیلوگرمی

درصد خلوص: 99.9%

دانلود : آنالیز ايزوپروپيل الکل (IPA) ال جی 99 %