پودرها و خمیرهای فلزی به علت ظاهر و خاصیت بازتاب نور و نوع پوششی که دارند در صنایع رنگ و پوشش مصرف ویژه دارند. این مواد به علت زیبایی بخشیدن به محصول و مقاوم کردن آن در برابر نور خورشید و ضربه پذیری بسیار رایج هستند.

همچنین در صنایع رنگ اتوموبیلی در تولید رنگ های پایه و رنگ بدنه و همچنین در رنگ های تعمیراتی این نوع پیگمنت ها مصرف عمده دارد. در رنگ های ساختمانی نقره ای یا فلزی  و رنگ های صنعتی و همچنین پوشش ها قوطی این مواد جزء اصلی ترین ترکیبات سازنده می باشند، و در صنایع پلاستیک به منظور دست یابی به رنگ های به اصطلاح فلزی ( متالیک ) به صورت پودر، خمیر با گرانول مورد مصرف قرار می گیرد  و در تولید مستر بچ و گرانول از آن استفاده می شود.

پودرها و خمیرهای فلزی در اثر برخورد نور و بازتاب آن به سطح این رنگدانه ها خواصی برای هر گونه حاصل می شود که این خواص خود وابسته به موارد زیر است : توزیع اندازه ذرات ، شکل ذرات ، زبری سطح ، جهت گیری ذرات در بستر و نوع ترشوندگی ذرات و رفتار ورقه ای و غیر ورقه ای ، با دانستن مقدار ویژه هریک از پارامتر های مطرح شده ذیل می توان سفیدی ، پوشش ، فام رنگ ، براقیت را در هر نوع از رنگدانه ها پیش بینی کرد .

نوع ذرات ، اندازه ذرات و توزیع آنها ارتباط مستقیم با ویژگی نهایی محصول دارد. از اینرو با آگاهی کامل از ویژگی هر گونه می توان این مواد را در تولید یک محصول به کار برد.

نوار کناری را نشان دهید

هیچ محصولی یافت نشد.