گروه آمیدی یک گروه کاربردی است که حاوی یک گروه کربونیل است که به یک اتم نیتروژن یا هر ترکیبی که حاوی یک گروه کاربردی آمیدی است مرتبط است.
آمیدها از اسید کربوکسیلیک و آمین مشتق شده اند ، یک کربوکسیلیک اسید حاوی گروه -COOH است و در یک آمید قسمت -OH آن گروه با یک گروه -NH2 جایگزین می شود. اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر عنوان کنیم باید گفت آمیدهای اولیه می توانند جایگزین یک هیدروژن از آمونیاک با گروه آسیلی شوند. اتم های هیدروژن از گروه آمید می توانند بیشتر با رادیکال های هیدروکربن ( آلکیل یا آریل ) جایگزین شوند و آمیدهای جایگزین تولید کنند.
هیدروژن NH2 از آمید نیز می تواند با سایر گروه های acyl جایگزین شود تا آمیدهای ثانویه یا آمیدهای سوم تشکیل شود. آمیدهای ثانویه چرخه ای به عنوان ایمید شناخته می شوند. نامگذاری آمیدها با استفاده از نام رادیکال acyl و نام آمید انجام می شود ، برای مثال پیوند CH3singleCONH2 استیل آمید یا استامید نامیده می شود.
آمیدها به عنوان آنالیت اغلب بدون اشتقاق تجزیه و تحلیل می شوند. بسیاری از مشتقات آمین در حقیقت به آمیدها منتهی می شوند ، که در ستون کروماتوگرافی نسبت به آمین ها رفتار بهتری دارند. می توان گروه آمیدی را در ترکیب های اولیه مانند باربیتوراتها ، دیازپینها و غیره مشتق کرد و یا پس از یک مشتق شدن قبلی توسط آسیلاسیون مانند در مورد آمین های هتروسیکلیک تولید کرد.
در پایان شایان ذکر است آمید نام آنیون معدنی NH2 است ، که این پایه ترکیب آمونیاک (NH3) است. از آمیدها ممکن است برای تشکیل مواد ساختاری مقاوم مثلاً نایلون ، کولار استفاده شود. دی متیل فورمامید یک حلال آلی بسیار مهم است.همچنین آمیدها در بسیاری از داروها نیز یافت می شوند.

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36
ايراميد CD مایع
بستن

ایرامید CD

تماس بگیرید

نام محصول : ايراميد CD

عنوان انگلیسی : Iramid CD

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه :  CD

ايراميد CM مایع
بستن

ایرامید CM

تماس بگیرید

نام محصول : ايراميد CM

عنوان انگلیسی : Iramide CM

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه : CM

ايراميد VD مایع
بستن

ایرامید VD

تماس بگیرید

نام محصول : ايراميد VD

عنوان انگلیسی : Iramide VD

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه : VD