سورفکتانت های نانیونیک بیشتر مبتنی بر EO است و معمولاً به آنها سورفاکتانت های اتوکسیله گفته می شود. سورفاکتانت های غیر یونی از طریق تشکیل پیوندهای هیدروژن از بخش های هیدروفیل محلول در آب تشکیل می شوند. با افزایش دما ، در نهایت تکه های بزرگی از سورفاکتانت غیر یونی در یک مرحله مشخص از هم جدا می شوند. این نوع سورفاکتانت ها ، اگرچه در آب یونیزه نمی شوند ، اما حاوی هر دو گروه آبگریز هستند.

دمایی که در آن جداسازی فاز رخ می دهد به عنوان نقطه حد در نظر گرفته می شود. مولکول های سورفاکتانت در فاز روغن بالای نقطه حد تقسیم می شوند و مقدار زیادی آب در فاز روغن در نزدیکی این دما حل می شود . نقطه حد تقریباً بصورت خطی با n افزایش می یابد: هرچه زنجیره پلیوکسی اتیلن طولانی تر باشد ، مقدار حد بیشتر می شود. سورفاکتانت های غیر یونی که در امولسیون آسفالت مورد استفاده قرار می گیرند ، عموماً دارای نقاط حدی بالاتر از نقطه جوش آب هستند که این مسئله تنها هنگام امولسیون آسفالت های نقطه نرم در دمای بالا امکان وقوع دارد.

سورفکتانت های نانیونیک از مزیت سازگاری خوبی با سایر انواع سورفکتانت ها برخوردار هستند. این سورفاکتانت ها به دلیل ماهیت غیر یونی خود ، جذب قدرت زیادی روی سطوح بارشی نشان نمی دهند. از نظر از دست دادن ناخواسته سورفاکتانت در رابط جامد و مایع ، این بدان معنی است که سورفاکتانت بیشتری برای اشباع رابط مایع- بخار حباب های هوا ایجاد شده از طریق مخلوط کردن در دسترس است و لذا سورفاکتانت کمتر در مقایسه با سورفاکتانت های یونی مشابه آن ها مورد نیاز است.

سورفکتانت های نانیونیک معمولا در مواد شوینده و ماشین ظرفشویی استفاده می شوند. آنها دومین سورفاکتانت مورد استفاده بعد از آنیونیک ها هستند. این مولکول ها هیچ گونه خطری ندارند و عموماً از آنیونی ها مؤثرتر هستند ، اما برای برخی افراد باعث تحریک پوستی خیلی کمی می شود. لذا اکثر محصولات تمیز کننده سورفاکتانت های آنیونی و غیر یونی را با هم مخلوط می کنند تا پتانسیل تمیز کردن را با خطر تحریک پوست تعادل برقرار کند.

مشاهده همه 10 نتیجه

نوار کناری را نشان دهید
نشان دادن 9 24 36
اکسونیل
بستن

اکسونیل CAC

نام محصول : اکسونيل CAC

عنوان انگلیسی : Exonyl CAC

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 250 کیلوگرمی

درجه : CAC

اکسونیل
بستن

اکسونیل LC

نام محصول : اکسونيل LC

عنوان انگلیسی : Exonyl LC

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه 250 کیلوگرمی

درجه : LC

ایراپول
بستن

ایراپون AL

نام محصول : ايراپون AL

عنوان انگلیسی : Irapon AL

تولیدکننده : هند

فرم شیمیایی : جامد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه

درجه : AL

ایراپول
بستن

ایراپون EGMS

نام محصول : ايراپون EGMS

عنوان انگلیسی : Irapon EGMS

تولیدکننده : هند

فرم شیمیایی : جامد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه

درجه :  EGMS

ایراپول
بستن

ایراپون GC

نام محصول : ايراپون GC

عنوان انگلیسی : Irapon GC

تولیدکننده : هند

فرم شیمیایی : جامد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه

درجه : GC

ایراپول
بستن

ایراپون TS

نام محصول : ايراپون TS

عنوان انگلیسی : Irapon TS

تولیدکننده : هند

فرم شیمیایی : جامد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه

درجه : TS

ایراپول
بستن

ایراپون TSS

نام محصول : ايراپون TSS

عنوان انگلیسی : Irapon TSS

تولیدکننده : هند

فرم شیمیایی : جامد

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : کیسه

درجه : TSS

ايراميد CD مایع
بستن

ایرامید CD

نام محصول : ايراميد CD

عنوان انگلیسی : Iramid CD

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه :  CD

ايراميد CM مایع
بستن

ایرامید CM

نام محصول : ايراميد CM

عنوان انگلیسی : Iramide CM

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه : CM

ايراميد VD مایع
بستن

ایرامید VD

نام محصول : ايراميد VD

عنوان انگلیسی : Iramide VD

تولیدکننده : ایران

فرم شیمیایی : مایع

واحد اندازه گیری : کیلوگرم

نوع بسته بندی : بشکه

درجه : VD